Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij alles wat we doen houden we rekening met onze omgeving en het milieu. Omdat wij dit een belangrijk aspect vinden van onze bedrijfsvoering leggen wij hier graag wat over uit.

Energie

Om jaarrond kwalitatief zeer goede rozen te telen hebben we licht en warmte nodig. Met onze WKK installatie wekken wij onze eigen elektriciteit op voor de belichting van onze rozen. Daarbij komt ook warmte en CO2 vrij, deze warmte gebruiken wij voor de verwarming van de kas en de CO2 doseren wij in de kas om de groei te stimuleren. Op deze manier benutten wij de energie optimaal. Behalve effici├źntie zijn we continu op zoek om de hoeveelheid energie per eenheid product te verlagen.

Water

Rozen hebben veel water met meststoffen nodig om goed te kunnen groeien. Het regenwater dat op onze kas valt, vangen we op en gebruiken we voor de watergift van onze rozen. Elke rozenstruik heeft zijn eigen aansluiting waarmee hij water krijgt. Het water dat niet door de rozen gebruikt wordt, vangen we op en wordt opnieuw gebruikt nadat het gezuiverd is. Hiermee besparen we op water en meststoffen en zorgen we ervoor dat deze niet in het milieu terecht komen.

Gewasbescherming

Voor de bestrijding van ziekten en plagen maken wij zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke plaagbestrijders en andere milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden. Op deze manier proberen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe en betere bestrijdingsmethoden om zo het milieu zo min mogelijk te belasten.